UtÅls Gård

Här har du en chans att träna på att Ge för den Goda Saken Skull

Ett TillsammansSkap som hjälper oss ur isolering och andra begränsningar.

Harmoni – Att verka under ETT Tak. Lika lika och Lika olika. Alla får plats. En annorlunda helg för dig som vill bidra men inte vet hur.

Effekterna är många;

Lycka, Lugn, Nätverk, Kamratskap, Syster och broderskap, Bättre själv känsla, Ökad kunskap, Närmare naturen.

Ett gammalt foto kan du se HÄR