Gustav Wasa hade fyra söner varav tre var ärelystna men Magnus var det inte alls. Han hade även döttrar, en av hans dotter åkte till Tyskland där hon utövade en viss makt och senare blev tillbaka skickad av Tysklands styre. Han drog sig undan fick barn med två av hans hovdamer. Lycketsia var ett av hans två barn. Flickan fick åka till sin faster i Tyskland och tillbringade en lång tid där. Hon fick kontakt med en högt adlig man Johan och de blev förtjusta i varandra. När faster blev tvungen att åka tillbaka till Sverige åkte Johan med och eskorterade Lycktselia. Familjen kom överens om att ge Lycketsia tre gårdar för att kunna försörja sig när hon och Johan hade beslutat sig för att gifta sig. Johan fick ned gradera sin adliga börd och blev kallad små adlig. Han var en mycket vital man och sägs ha tagit sig från sitt hem upp till Sveriges norra del och ner till Finland med häst vid 80 års ålder. Lycketsia dog innan honom.

Leave a Reply