Historia

Gårdens första hitintills kända dokument är ett köpebrev från 1362 då en väpnare Jon av Utål köper ett hemman i Utål av Häraldshövding Kettison i Frösunda:

Häraldshövding Kettilsson bär en Wase i sitt vapen, han var alltså en anfader till Gustav Wasa 1362, därav togs gården tillbaka till Wasa släkten flera hundra år senare. Jon var väpnare och låg i träning för att bli riddare. Riddarskap; hade som uppgift att hjälpa kungen försvara landet.

Adels släkterna har dokumenterats, därför kan det bevisas

…På 1400 talet köptes gården av Starke Sture, den äldste och skänktes till Uppsala Domkyrka till St: Eriks altare och där står det i det dokumentet att gården övergår från frälse till kyrkogods. (Det var då obligatoriskt för kyrkan att sända en del till katolska kyrkan), vilket avslutade här, och ekonomin stannade nu i kyrkan lokalt:

När Gustav Wasa blev kung tar han kyrkans egendomar och tar även tillbaka gården till staten och ett av Hemmana, vilket är Utåls Gård stoppar han i sin privata skattkista. «Allt och Eget». Gården kunde härledas att ha funnits i hans släkt genom dokumentation.

Dokumenteringen som finns och kan bekräfta Utåls Gård kommer från kyrkobrev och annat uti landet. Det är på grund av att all dokumentation som fanns var arkiverad i Stockholms slott på vinden. Stockholms slott brann och all dokumentation försvann med den branden.

Mer om Wasa och gården tryck här

Historiskt sätt så kunde man segla i vikinga skepp hela vägen fram till Utåls Gård, på grund av landshöjningen är gården i dag ca 5 meter högre än då den byggdes. Det har funnits och kanske fortfarande finns ett långliggande naturvårds projekt av Riks intresse som heter Utålsvedjan. Den naturliga uppgrunden av en havsvik.

Den nyvarande ägaren Christer och hans bror Esbjörn Olsson är fjärde generations ägare till gården som köptes av släkten 1880. En mormors far prostfamilj Gustav Otto Reinold Brolinsson, en prästsläkt. Hans fru kom från en högre släkt köpte gården.

1820 är nödår i Sverige fram till 1840 runt 50% av de 2 miljoner svenskar som bor i landet utvandrar, främst till Amerika. 1860 är gården i botten.